Norsk English Dutch

Bærekraft

Om å gjøre en forskjell
Bærekraft | Sustainabilety | Discover Norway
Foto: Mattias Fredriksson
Miljø

Bærekraft hos Discover Norway

Fot- sykkel- og skiturer er miljøvennlige transportformer som bidrar til å bevare natur og dyreliv gjennom lav hastighet og mer eller mindre lydløs ferdsel. Du forurenser ikke. På den måten bidrar aktive ferier til å holde natur, vannveier og hav renere.

Å reise rundt ved hjelp av egen muskelkraft reduserer energiforbruket og evt. bruk av elsykler fremmer bruken av fornybare energikilder. Ved å redusere bruken av fossilt brensel bidrar du til å redusere karbonutslipp, som er en betydelig bidragsyter til klimaendringer og nedbygging av dyrelivshabitater.

I tillegg kan gode vaner og mer bruk av sykkel i stedet for biler og andre kjøretøy bidra til å redusere etterspørselen etter olje og andre begrensede ressurser, noe som vil oppmuntre til utvikling og bruk av mer bærekraftige og fornybare energikilder. Ved å redusere energiforbruket er sykling også med på å redusere klimagassutslippene som ellers bidrar til global oppvarming og klimaendringer.

Til slutt, fot- sykkel- og skiturer gjør forflytningen morsommere og mer bærekraftig. Det er ikke bare en sunn måte å komme seg fra ett sted til et annet på, men gir også mulighet for utforsking av nye områder, mennesker og kultur.

Enten du pendler, trener eller bare vil oppleve, gir dette en unik mulighet til å engasjere seg på en bærekraftig og meningsfull måte. Kort sagt, dette er en enkel og effektiv måte å bidra til å bevare naturen og spare miljøet fra forurensning, redusere energiforbruket og fremme bærekraft.

Sykkeltur langs Ishavskysten | Arctic Coast Cycling | Discover Norway
Foto: Marmelkroken
Samfunnsansvar

Vi er et lite, privateid selskap, lokalisert i Lillehammer, Norge. Vi holder til i spennende lokaler i Fabrikken, et gammelt fabrikklokale som er omgjort til kontorer, atelier og møteplasser. Fabrikken samlokaliserer 30 små bedrifter, mange innenfor kulturelle, kreative og opplevelsesnæringer i Lillehammer.

Vi har et bevisst valg av samarbeidspartnere. Om mulig velger vi tradisjonelle, lokalt eide overnattingssteder på små steder. På denne måten bidrar vi til å opprettholde lokalsamfunn.
Vår aktivitet bidrar til lokal sysselsetting knyttet til overnatting, servering og utstyrsformidling. Vi oppfordrer også våre gjester til å besøke lokale spisesteder, gallerier og museer.
Vi gir litt informasjon om lokal kunst og håndverk og støtter den lokale økonomien ved å anbefale guidede utflukter og aktiviteter.

Der transport er nødvendig oppfordrer vi alltid våre gjester til å bruke offentlig transport. Der dette ikke er mulig bruker vi lokale transportleverandører.

Har du spørsmål om bærekraft hos Discover Norway?

Kontakt oss